Aihearkisto: Harjoitukset

Tirilän VPK valmiina Jehu-kilpailuun?

Teksti julkaistu Pelastustiedossa 4/2014 (s.44-45), muokattu osin

Tänäkin vuonna toukokuun puoliväli ja Palokuntien Suomenmestaruuskilpailut tuntuvat tulevan eteen liian nopeasti. Vaikka kilpailujoukkue kokoontui ensimmäisen kerran jo helmikuussa, jäivät yhteiset harjoitukset silti tänä keväänä vähiin. Joukkue ehti kokoontua käytännön harjoituksiin vain kolme kertaa, minkä lisäksi kilpailun lähdemateriaalia opiskeltiin yhdessä muutaman kerran. Kilpailujoukkueen omien harjoitusten lisäksi tämän vuoden kilpailun teemaan liittyviä asioita harjoiteltiin aiempien vuosien tapaan myös palokunnan hälytysosaston viikkoharjoituksissa. Kilpailuharjoitusten määrä on viime vuosina vähentynyt jatkuvasti, sillä palokunnan hälytysmäärien kasvu ja joukkueen jäsenten muut kiireet vievät aikaa harjoittelulta. Harjoituksissa pyritään kuitenkin käymään kilpailun liittyviä asioita mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti läpi niin, että ainakin uudet asiat saataisiin omaksuttua.

Kilpailujoukkue harjoittelemassa nostovaljaiden tekemistä hevoselle

Kilpailujoukkue harjoittelemassa nostovaljaiden tekemistä hevoselle

Eniten kilpailujoukkueen yhteisten harjoitusten vähentyminen on vaikuttanut menestykseen tietokilpailussa. Kun materiaalia ei ehditä yhdessä opiskella, ei teorian osaaminenkaan ole yhtä hyvällä tasolla kuin silloin, kun aikaa opiskeluun oli paremmin. Toisaalta suurin osa joukkueesta on kilpaillut jo vuosia, joten aiemmin luetut asiat ovat ainakin jollakin tavalla muistissa. Kilpailujoukkueen harjoituksissa pyritään panostamaan yleisten, kilpailun teeman mukaisten asioiden läpikäyntiin yhdessä. Materiaalin lukeminen yhdessä ja kalustokilpailuun harjoitteleminen on selkeästi jäänyt koko ajan vähemmälle.

Konkelon laukaisu pyörittämällä

Konkelon laukaisu pyörittämällä

Tämän vuoden ensimmäinen pidempi harjoitus kilpailujoukkueella oli vappupäivänä, jolloin lähdettiin läheiselle Mielon tilalle harjoittelemaan kilpailun teeman mukaisia, maa- ja metsätalouden pelastustoimintaan liittyviä aiheita. Päivä aloitettiin harjoittelemalla moottorisahan käyttöä, puun kaatamista ja konkelon laukaisua. Erityisesti kiinnitettiin huomiota oikeaoppiseen, lähdemateriaalin mukaiseen suoritustekniikkaan. Kun jokainen oli päässyt harjoittelemaan omasta mielestään tarpeeksi, siirryttiin tutustumaan hevostraileriin ja hevosen pelastamiseen sieltä. Lopuksi harjoiteltiin toimintaa hevosten kanssa ja pelastusvaljaiden tekoa. Kaikki päivän aikana harjoitellut aiheet olivat sellaisia, joita ei harjoitella pelkästään kilpailua varten, vaan niistä on hyötyä palokunnan toiminnassa muutenkin. Harjoituspaikka tarjosi kilpailujoukkueelle hyvät ja todelliset olosuhteet aiheiden harjoitteluun.

rata

Tirilän VPK suorittamassa harjoitusrataa

Toinen pidempi harjoituspäivä pidettiin vappuviikon lauantaina. Päivä aloitettiin suunniteltua aiemmin, kun palokunta hälytettiin aamuyöllä kilpailun teemaan sopivasti liittyen turvepaloon. Aikaa hälytyksessä kului sen verran, että välittömästi takaisin asemalle pääsyn jälkeen oli aika aloittaa kilpailuharjoitukset. Harjoitusten alkuun käytiin läpi tämän vuoden kilpailukalusto, sovittiin miten se jaetaan joukkueen jäsenille ja mietittiin mitä kalustolla olisi mahdollista tehdä. Tämän jälkeen tehtiin kaksi kalustokilpailurataa ja käytiin läpi teemaan liittyviä, mahdollisia taitokilpailun tehtäviä joukkueen kesken. Pitkä päivä päätettiin piristäviin harjoituskokeisiin joita jokainen kilpailujoukkueen jäsen oli laatinut kilpailumateriaalin pohjalta.

LPR VPK2

Lappeenrannan VPK:n kilpailujoukkue suorittamassa harjoitusrataa

Viimeisen kerran joukkue harjoitteli viikkoa ennen kilpailua, jolloin kalustokilpailuun harjoiteltiin yhdessä Lappeenrannan VPK:n kanssa. Harjoitukset aloitettiin koko materiaaliin pohjautuvalla, joukkueen jäsenten laatimalla harjoitustietokilpailulla. Tämän jälkeen siirryttiin palokuntien harjoitusalueelle, jossa odotti ensin Lappeenrannan VPK:n järjestämä kalustokilpailurata, jonka jälkeen molemmat kilpailujoukkueet tekivät vielä Tirilän VPK:n jäsenten laatiman kalustokilpailuradan. Viime vuotisen joukkueen jäsenen laatima rata herätti molemmissa joukkueissa varmasti paljon ajatuksia siitä, mitä vielä pitää parantaa ennen kilpailua.

Tällä viimeisellä harjoituksella pyrittiin korvaamaan tänä vuonna järjestämättä jäänyt Kaakkois-Suomen mestaruuskilpailu. Yleensä viikkoa tai kahta ennen Suomenmestaruuskilpailua pidetty Kaakkois-Suomen palokuntien oma kilpailu käydään vuosittain SM-kilpailun säännöillä, materiaalilla ja kalustolla. Kilpailu on jo vuosia toiminut joukkueen viimeisenä harjoituksena ennen varsinaista Jehu-maljakilpailua ja sen kautta on saatu selville ne asiat, joita joukkueen pitää vielä harjoitella ja opiskella ennen Suomenmestaruuskilpailua. Kaakkois-Suomen mestaruuskilpailu on motivoinut joukkueen jäseniä myös ottamaan loppukirin tietokilpailuun lukemisessa, kun joukkueen sisäiset sijoitukset omassa kilpailussa eivät välttämättä ole olleet sellaisia kuin kaikki halusivat.

Joukkue valmiina kilpailuun?

Joukkue valmiina kilpailuun?

Kilpailupäivän aamuna joukkueen jäsenistä tuntuu todennäköisesti taas siltä, ettei valmistautuminen ole riittävällä tasolla. Käytettävissä olleeseen aikaan nähden asioita on kuitenkin harjoiteltu tehokkaasti ja joukkueen motivaatio on valmistautumisessa ollut hyvällä tasolla. Toivottavasti valmistautuminen palkitaan onnistuneella suorituksella kaikissa kilpailuosioissa niin, että joukkue voi olla omaan sijoitukseen ja tulokseen tyytyväinen. Pääasia on, että tänäkin vuonna Nivalassa olisi mukava, hyvin järjestetty ja toimiva kilpailu jossa päivän paras joukkue voittaa Suomen mestaruuden. Viikonlopun aikana on taas mukava nähdä muita palokuntatuttuja ympäri Suomea ja nähdä kenellä valmistautuminen kilpailuun on tänä vuonna onnistunut parhaiten.

Palokuntien SM-kilpailuun osallistumisesta hyötyy koko palokunta

Teksti julkaistu Pelastustiedossa 3/2014 (s.58-59)

Tirilän VPK hälytetään nykyisin monipuolisesti erilaisiin hälytystehtäviin noin sata kertaa vuodessa. Tämä on melko suuri määrä, kun ottaa huomioon että kyseessä on pelastuslaitoksen vakinaista työvuoroa pääsääntöisesti tukeva kaupunkipalokunta. Keskisuurien joukkuetehtävien lisäksi palokunta voidaan hälyttää asemavalmiuteen, jos työvuoro on toisella tehtävällä, jolloin palokunta toimii itsenäisesti mahdollisissa hälytystehtävissä. Jotta näihin erilaisiin hälytystehtävien vaatimuksiin pystytään vastaamaan, tulee hälytysosaston jäsenten osaamisen olla korkealla tasolla.

Tirilän VPK:n kilpailujoukkue on osallistunut Palokuntien Suomen mestaruuskilpailuun jo 15 kertaa. Menestystä kilpailussa alkoi tulla vuonna 2003 ja samoihin aikoihin alettiin kehittää koko hälytysosaston osaamista ja toimintaa yhteistyössä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa. Yksi merkittävä tekijä tässä hälytysosaston kehittämisessä on ollut palokunnan osallistuminen SM-kilpailuun ja sitä kautta saatu osaaminen koko hälytysosaston käyttöön. Käytännössä osaamista on siirretty kilpailujoukkueelta muulle hälytysosastolle palokunnan viikkoharjoitusten kautta. Viikkoharjoituksissa aiheita käydään läpi yhdessä koko hälytysosaston kanssa erityisesti keväällä kilpailuun valmistauduttaessa. Joukkueen kilpailua varten opiskelemat ja harjoittelemat asiat huomioidaan muutenkin palokunnan harjoituksissa pitkin vuotta ja ne pyritään kouluttamaan mahdollisimman laajasti koko hälytysosastolle.

Tänä vuonna kilpailumateriaalista löytyy uutta tietoa muun muassa savutuuletuksesta, eläimen pelastamisesta ja toiminnasta liikenneonnettomuuksissa.  Näistä on tähän mennessä palokunnan viikkoharjoituksissa käyty läpi jo savutuuletusta ja eläimen pelastamista. Tämän vuoden ensimmäinen kilpailumateriaalin pohjalta tehty harjoitus käsitteli savutuuletusta, joka kuuluu rakennuspaloissa myös Tirilän VPK:n perustehtäviin. Vaikka aihetta onkin harjoiteltu säännöllisesti, käytiin se nyt läpi perusteista alkaen koko hälytysosastolle. Harjoituksen aluksi kilpailujoukkueen jäsen, pelastajaoppilas Kalle Lantta kävi savutuuletukseen liittyvää teoriaa, käsitteitä ja eri savutuuletustekniikoita läpi oppitunnilla. Tämän jälkeen siirryttiin palokuntien harjoitusalueelle kokeilemaan eri tekniikoita käytännössä. Tavoitteena oli että kaikille harjoitukseen osallistuneille selviää se, mitä erilaisia savutuuletustapoja on käytettävissä ja milloin ja miten niitä käytetään rakennuspaloissa.

Savutuuletusta

Savutuuletusta

Harjoitukseen osallistuneiden hälytysosaston jäsenten mielestä tavoitteeseen myös päästiin. Tirilään Virojoen palokunnasta vastikään siirtynyt nuorempi sammutusmies Jaakko Hyypiä piti savutuuletuksen harjoittelemista hyödyllisenä ja kertoi nähneensä käytännön harjoituksissa hyvin eri tuuletustapojen tehokkuuden. Savutuuletusta hän ei ole aikaisemmin tehnyt. Samoilla linjoilla oli savusukeltaja Emmi Suppanen, joka piti mielekkäänä erilaisten savutuuletusten läpikäymistä käytännössä. Vähemmän tuttua Emmille oli savusukelluskurssillakin opetettu suihkuputkella tuuletus, jota hän pääsi kokeilemaan myös käytännössä.

Toinen tämän vuoden kilpailumateriaalin pohjalta pidetty viikkoharjoitus liittyi eläinten pelastamiseen. Harjoitus aloitettiin jälleen kilpailumateriaalissa mukana olevan opetusmateriaalin läpikäynnillä. Kilpailujoukkueen konemies Jukka Sillanpää kävi erityisesti erilaisiin hevosten pelastamistekniikoihin painottuvan materiaalin läpi, minkä jälkeen siirryttiin käytännön harjoituksiin. Harjoitukset toteutettiin käytännön syistä tässä vaiheessa keinuhevosilla, joille jokainen pääsi tekemään pelastusvaljaat. Valjaiden teon lisäksi harjoiteltiin käytännössä hevostrailerin kääntämistä ja tutustuttiin hevostrailerin rakenteisiin ja mahdollisessa onnettomuustilanteessa huomioitaviin asioihin. Eläinten pelastamiseen liittyvää harjoittelua jatketaan koko hälytysosaston kanssa syksyllä, jolloin nyt opiskeltuja asioita lähdetään tekemään käytännössä paikalliselle hevostilalle.

Nostovaljaiden tekoa hevoselle

Nostovaljaiden tekoa hevoselle

 

Ennen toukokuun kilpailua on viikkoharjoituksissa tarkoitus käydä vielä läpi ainakin ensiapua ja  toimintaa liikenneonnettomuuksissa kilpailumateriaalin pohjalta. Tieliikenneonnettomuudet kuuluvat Tirilän VPK:n perustehtäviin ja kilpailumateriaalin kautta voidaan varmistaa että palokunnassa käytettävät toimintamallit ja tekniikat ovat nykyisten mallien mukaiset.

Ensiavun harjoittelua

Ensiavun harjoittelua

Kilpailujoukkueen mielestä kilpailun lähdemateriaalia suunniteltaessa olisi hyvä miettiä myös sitä, että sen kautta olisi mahdollista saada hyötyä palokuntien toimintaan ja vinkkejä viikkoharjoitusten aiheisiin. Näin saataisiin kehitettyä palokuntien osaamista laajemminkin. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii viime vuoden taitokilpailun aiheena ollut toiminta sotilaskoneonnettomuudessa. Tätäkään aihetta olisi tuskin ilman kilpailua tullut ainakaan Tirilän VPK:ssa opiskeltua. Muuten lähdemateriaalissa olisi kilpailuun valmistautumisen kannalta hyvä olla jokin pysyvä perusmateriaali, johon voisivat kuulua esimerkiksi palofysiikka, pelastustoimen selvitysopas sekä sammutus- ja pelastustoiminnan perustaidot. Nämä ovat kuitenkin alan perusteoksia ja niiden sisältö liittyy kaikkiin palokuntien perustehtäviin.